Przestępstwo posiadania znacznej ilości narkotyków – art.62 ust.2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Za przestępstwo posiadania narkotyków przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomani przewidują karę pozbawienia wolności do lat 3, w zależności jednakże od tego ile sprawca owego przestępstwa posiadał w chwili zatrzymania środków odurzających, wskazana kara jest przez ustawę modyfikowana.