Jak uzyskać umorzenie postępowania karnego w sprawie o posiadanie narkotyków z powodu znikomej szkodliwości czynu?

Zgodnie regulacjami Kodeksu karnego, nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma, z kolei przepisy Kodeksu postępowania karnego wskazują, iż nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy społeczna szkodliwość czynu jest znikoma.