Jak napisać wniosek o umorzenie postępowania karnego w sprawie o posiadanie narkotyków?

Umorzenie postępowania karnego z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynu w sprawie o posiadanie narkotyków jest najkorzystniejszym rozwiązaniem o jakie sprawca przestępstwa może się starać. W takiej bowiem sytuacji osoba, która czynu niedozwolonego się dopuściła, nie tylko nie zostanie ukarana i