Jaka kara grozi za przestępstwo posiadania znacznej ilości narkotyków?

Przestępstwo posiadania narkotyków jest obostrzone surową sankcją karną, gdyż obecnie obowiązujące przepisy za posiadanie substancji niedozwolonych przewiduję karę bezwzględnego pozbawienia wolności do lat 3, jeśli zaś sprawca owego przestępstwa zostanie zatrzymany ze znaczną ilością środków odurzających lub substancji psychotropowych, wówczas