Lista poszukiwanych europejskim nakazem aresztowania, jak sprawdzić czy na niej jesteś.

Przypadki wyjazdu poza granice Polski z tego powodu, że dana osoba popełniła przestępstwo nie należą do rzadkości, problem polega jednakże na tym, że wyjazd za granice nie oznacza, iż dana osoba nie będzie poszukiwana, zaś załatwienie przez nią jakichkolwiek formalności,

Na czym polega przestępstwo posiadania narkotyków z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii?

O karalności posiadania narkotyków stanowią przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomani, które za tego typu czyn przewidują karę bezwzględnego pozbawienia wolności do lat 3. Wskazanej karze będzie podlegać więc każdy, kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, i

Posiadanie śladowej ilości narkotyku nie jest przestępstwem.

Na gruncie obowiązujących przepisów nie tylko wytwarzanie, uprawa czy obrót środkami odurzającymi stanowi przestępstwo, lecz również ich posiadanie. Zgodnie bowiem z regulacjami zawartymi w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze