Posiadanie śladowej ilości narkotyku nie jest przestępstwem.

Na gruncie obowiązujących przepisów nie tylko wytwarzanie, uprawa czy obrót środkami odurzającymi stanowi przestępstwo, lecz również ich posiadanie. Zgodnie bowiem z regulacjami zawartymi w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze