Przypadki wyjazdu poza granice Polski z tego powodu, że dana osoba popełniła przestępstwo nie należą do rzadkości, problem polega jednakże na tym, że wyjazd za granice nie oznacza, iż dana osoba nie będzie poszukiwana, zaś załatwienie przez nią jakichkolwiek formalności, np. w konsulacie, wiąże się ze stresem i obawą ujęcia.

Podkreślić jednakże należy, iż konsul nie ma prawa zatrzymać danej osoby, gdy jest poszukiwana np. europejskim nakazem aresztowania, ma on jednakże obowiązek powiadomić miejscową policję, że osoba poszukiwana zjawiła się w konsulacie i wówczas to policja dokonuje zatrzymania, dlatego, gdy dana osoba wyjechała z kraju celem uniknięcia odpowiedzialności karnej, zawsze warto upewnić się czy nie został za nią wydany europejski nakaz aresztowania.

Europejski nakaz aresztowania wydaje właściwy miejscowo sąd okręgowy, w razie podejrzenia, że osoba ścigana za przestępstwo podlegające jurysdykcji polskich sądów karnych może przebywać na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Niedopuszczalne jest natomiast wydanie europejskiego nakazu aresztowania, jeśli nie wymaga tego interes wymiaru sprawiedliwości, a także w związku z prowadzonym przeciwko osobie ściganej postępowaniem karnym o przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do roku bądź w celu wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze do 4 miesięcy albo innego środka polegającego na pozbawieniu wolności na czas nieprzekraczający 4 miesięcy.

Jeżeli więc np. dana osoba wyemigrowała z uwagi na popełnienie przestępstwa, które zagrożone jest karą ograniczenia wolności, wówczas nie musi się obawiać, gdyż europejski nakaz aresztowania nie mógł być za nią wydany. Co jednakże w sytuacji, gdy dana osoba dopuściła się przestępstwa zagrożonego wyższą karą i nie wie czy został za nią wydany europejski nakaz aresztowania?

Niestety nie istnieje żadna oficjalna lista osób, które są poszukiwane europejskim nakazem aresztowania, jednakże pewnych informacji może dostarczyć zapoznanie się z listami osób poszukiwanych, które są prowadzone np. przez policję pod adresem http://poszukiwani.policja.pl/pos/form/5,dok.html, oraz przez Interpol pod adresem https://www.interpol.int/notice/search/wanted.

Pamiętać oczywiście należy, iż na tych stronach nie znajdziemy informacji o wszystkich osobach, które są poszukiwane i fakt, że osoba zainteresowana uzyskaniem informacji na swój temat nie znajdzie swojego nazwiska na żadnej ze wskazanych list nie daje jeszcze stuprocentowej pewności, że nie jest ona poszukiwana. W takiej więc sytuacji najlepiej sięgnąć do źródła i zapoznać się z aktami toczącej się sprawy karnej, jeżeli oczywiście osoba poszukiwana wie, który sąd bądź prokuratura zajmowała się popełnionym przez nią przestępstwem.

 

Osoba poszukiwana oczywiście samodzielnie tych akt nie będzie przeglądać, dlatego najlepiej jest upoważnić do tej czynności adwokata bądź radcę prawnego, który pozyska odpowiednie informacje i przekaże je osobie poszukiwanej. Informacje o ewentualnym skazaniu i poszukiwaniu można również pozyskać z Krajowego Rejestru Karnego.

W tym celu, ustanowiony adwokat lub radca prawny, mogą wstąpić o wydanie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego i jeżeli wobec danej osoby został wydany wyrok karny, wówczas zaświadczenie będzie taką informację zawierać. Może się również zdarzyć, że wyrok skazujący nie został jeszcze wydany, lecz za daną osobą został wydany list gończy.

Postanowienie o poszukiwaniu listem gończym wydawane jest w stosunku do oskarżonego, który się ukrywa i względem którego wydano postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, jeżeli więc z informacji uzyskanych z Krajowego Rejestru Sądowego wynika, iż dana osoba nie została skazana i nie został za nią wydany list gończy, wówczas nie został względem niej wydany również europejski nakaz aresztowania.

Jeśli jednak list gończy został wydany, wówczas na tej podstawie będzie można ustalić sygnaturę akt toczącego się przeciwko danej osobie postępowania z którymi adwokat/radca prawny będzie mógł się zapoznać i będzie mógł ustalić czy wydany został również europejski nakaz aresztowania.

Jak wynika z powyższego, istnieje kilka sposobów by pozyskać informacje o ewentualnym wydaniu europejskiego nakazu aresztowania, żeby jednakże uzyskać najpewniejszy wynik, najlepiej do sprawy zaangażować adwokata bądź radcę prawnego, gdyż posiadają szerokie uprawnienia do działania, a ich obowiązkiem jest działanie zawsze na korzyść klienta.

Jesteś poszukiwany ale nie wiesz za co? Sprawę prowadzi prokuratura i chcesz sprawdzić o co chodzi? Jest sprawa w sądzie i chcesz ustalić co się dzieje. Zgłoś się do naszej kancelarii – posiadamy biura w Gliwicach i Warszawie a działamy na terenie całego kraju. Specjalizujemy się w sprawach karnych

Napisz i opisz problem kancelaria@adwokatjsosnowski.pl

lub zadzwoń: (32) 700-35-66

Lista poszukiwanych europejskim nakazem aresztowania, jak sprawdzić czy na niej jesteś.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *