Umorzenie postępowania karnego z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynu w sprawie o posiadanie narkotyków jest najkorzystniejszym rozwiązaniem o jakie sprawca przestępstwa może się starać. W takiej bowiem sytuacji osoba, która czynu niedozwolonego się dopuściła, nie tylko nie zostanie ukarana i wpis o popełnieniu przestępstwa nie zostanie umieszczony w kartotece karnej tej osoby, lecz przede wszystkim nie zostanie wobec niej zastosowany okres próby, jak ma to miejsce w przypadku warunkowego umorzenia postępowania, taka osoba traktowana jest więc przez prawo tak, jakby wskazanego przestępstwa nigdy nie popełniła.

Uzyskanie wyroku umarzającego postępowanie z powodu znikomej społecznej szkodliwości nie jest jednakże proste, a wiele zależy od prawidłowo złożonego wniosku w tym zakresie.

We wniosku o umorzenie postępowania karnego z powodu znikomej społecznej szkodliwości czyny w sprawie o przestępstwo posiadania narkotyków w pierwszej kolejności wskazać należy jego adresata, a więc prokuratora lub sąd do którego wniosek jest kierowany, oraz nadawcę, czyli wpisać należy imię i nazwisko osoby, która o umorzenie postępowania wnioskuje. Następnie można wskazać sygnaturę akt pod którą sprawa się toczy, o ile oczywiście sygnatura została już nadana. Kolejnym krokiem jest oznaczenie wnoszonego pisma, w tym więc przypadku powinno ono zastać zatytułowane „wniosek o umorzenie postępowania karnego z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynu”.

W dalszej kolejności przystąpić należy do opisania stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie oraz powołania argumentów świadczących o zasadności wniosku, ta część wniosku jest więc najistotniejsza. Opisując stan faktyczny nie ma konieczności, aby się szczególnie rozpisywać, dokumentacja zgromadzona przez policję i tak będzie bowiem znana prokuratorowi i sądowi, istotne jednakże jest, żeby się nie „wybielać” poprzez zaprzeczanie, że dana osoba przestępstwo posiadania narkotyków popełniła. Umorzenie postępowania karnego z powodu znikomej społecznej szkodliwości jest bowiem możliwe wówczas, gdy popełniony czyn przestępny nie cechowała znaczna szkodliwość, a więc gdy tylko w niewielkim stopniu naruszył on obowiązujące przepisy, dlatego negowanie we wniosku, iż do popełnienia przestępstwa w ogóle doszło, przeczy całkowicie jego sensowi i z całą pewnością nie przysłuży się sprawcy. We wniosku należy więc przyznać się do zarzucanego czynu.

Przechodząc do uzasadnieniu wniosku, uwagę zwrócić należy na dwie kwestie. Po pierwsze trzeba wykazać, iż popełnione przestępstwo było znikomo społecznie szkodliwe, a po drugie, należy skupić się na warunkach osobistych sprawcy przestępstwa, które przemawiać będą za uwzględnieniem wniosku. O znikomej społecznie szkodliwości wskazanego czynu świadczyć przede wszystkim będzie posiadanie substancji niedozwolonej w niewielkiej ilości, np. 1- 2 tabletki ekstazy, 1 skręt, rodzaj narkotyku- gdy przy sprawcy przestępstwa został znaleziony „twardy” narkotykach, wówczas ciężej jest przekonać sąd, iż czyn był znikomo społecznie szkodliwy, a także cel wejścia w posiadanie w substancji niedozwolonej, a więc np. dla własnego użytku. Ponadto, w tym miejscu we wniosku można również wskazać jakimi motywami kierował się sprawca nabywając narkotyk oraz w jakich okolicznościach nastąpiło jego nabycie.

Jeśli bowiem sprawca przestępstwa otrzymał np. 1 tabletkę ekstazy od kolegi, który chciał mu w ten sposób pomóc, gdyż nie radził on sobie ze sprawami osobistymi, np. chorobą bliskiego członka rodziny czy nagłą utratą pracy, wówczas okoliczności te uzasadniają, iż w danej sytuacji doszło do nieznacznego naruszenia obowiązujących przepisów, a jego sprawca nie zasługuje na skazanie. Niemniej istotne od wskazanych powyżej czynników są również okoliczności dotyczące samego sprawcy, a więc jego osoby.

Na korzyść sprawcy przestępstwa posiadania narkotyków będzie na pewno wpływać brak uprzedniej karalności, zdecydowanie należy więc podkreślić, iż czyn przestępny miał charakter incydentalny, jednorazowy. W przypadku, gdy przestępstwo popełniła osoba młoda, można próbować uzasadniać jego popełnienie lekkomyślnością charakterystyczną dla tego wieku, w przypadku zaś, gdy sprawca jest nieco starszy, należy podkreślić jego nienaganny do tej pory styl życia. We wniosku o umorzenie postępowania należy oczywiście wyrazić skruchę za popełniony czyn, można również wskazać z jakimi negatywnymi konsekwencjami dla sprawcy będzie się wiązać wydanie wyroku skazującego, np. utrata pracy. Na koniec wniosek należy podpisać.

Jak napisać wniosek o umorzenie postępowania karnego w sprawie o posiadanie narkotyków?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *