Umorzenie postępowania karnego o posiadanie narkotyków z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynu.

Za przestępstwo posiadania narkotyków ustawodawca przewidział karę do 3 lat pozbawienia wolności, oczywiście, gdy dana osoba nie popełniła typu kwalifikowanego tego przestępstwa, a więc gdy nie posiadała znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, gdyż wówczas zagrożenie karą wzrasta, a

Przestępstwo posiadania znacznej ilości narkotyków – art.62 ust.2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Za przestępstwo posiadania narkotyków przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomani przewidują karę pozbawienia wolności do lat 3, w zależności jednakże od tego ile sprawca owego przestępstwa posiadał w chwili zatrzymania środków odurzających, wskazana kara jest przez ustawę modyfikowana.

Przestępstwo posiadania narkotyków stanowiące wypadek mniejszej wagi z art. 62 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Przestępstwo posiadania narkotyków zagrożone jest karą bezwzględnego pozbawienia wolności do lat 3. W niektórych jednakże przypadkach wobec sprawcy takiego przestępstwa możliwe będzie wymierzenie niższej kary, polegającej na grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku, jeśli popełnione przez sprawcę

Czym się różni warunkowe umorzenie od umorzenia postępowania karnego w sprawie o posiadanie narkotyków?

Choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że chodzi o tę samą instytucję, różnica w nazwie pomiędzy warunkowym umorzeniem, a umorzeniem postępowania karnego jest bowiem niewielka, to jednak poprzez wykorzystanie owych instytucji w praktyce z łatwością można zauważyć, że wskazanymi

Jak napisać wniosek o umorzenie postępowania karnego w sprawie o posiadanie narkotyków?

Umorzenie postępowania karnego z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynu w sprawie o posiadanie narkotyków jest najkorzystniejszym rozwiązaniem o jakie sprawca przestępstwa może się starać. W takiej bowiem sytuacji osoba, która czynu niedozwolonego się dopuściła, nie tylko nie zostanie ukarana i

Jaka kara grozi za przestępstwo posiadania znacznej ilości narkotyków?

Przestępstwo posiadania narkotyków jest obostrzone surową sankcją karną, gdyż obecnie obowiązujące przepisy za posiadanie substancji niedozwolonych przewiduję karę bezwzględnego pozbawienia wolności do lat 3, jeśli zaś sprawca owego przestępstwa zostanie zatrzymany ze znaczną ilością środków odurzających lub substancji psychotropowych, wówczas

Jak uzyskać umorzenie postępowania karnego w sprawie o posiadanie narkotyków z powodu znikomej szkodliwości czynu?

Zgodnie regulacjami Kodeksu karnego, nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma, z kolei przepisy Kodeksu postępowania karnego wskazują, iż nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy społeczna szkodliwość czynu jest znikoma.

Na czym polega przestępstwo posiadania narkotyków z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii?

O karalności posiadania narkotyków stanowią przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomani, które za tego typu czyn przewidują karę bezwzględnego pozbawienia wolności do lat 3. Wskazanej karze będzie podlegać więc każdy, kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, i

Posiadanie śladowej ilości narkotyku nie jest przestępstwem.

Na gruncie obowiązujących przepisów nie tylko wytwarzanie, uprawa czy obrót środkami odurzającymi stanowi przestępstwo, lecz również ich posiadanie. Zgodnie bowiem z regulacjami zawartymi w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze